Φλέβα Ουράνιων Δακρύων

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Φλέβα Ουράνιων Δακρύων
Φλέβα Ουράνιων Δακρύων
Εικόνα
Περιοχή

Φλέβα Ουράνιων Δακρύων.png

Flag neutral.png

Όρος Sohan:
Doyyumhwaji:
Ναός Hwang:

Τυχαίο Μέρος
Τυχαίο Μέρος
Τυχαίο Μέρος

Λειτουργεί ως
Δίνει με το σκάψιμο Μετάλλευμα Ουράνιων Δακρύων
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
Δεν χρειάζεται για καμία αποστολή
Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες διαθέσιμες


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Φλέβα Ουράνιων Δακρύων