Το χρυσό τσεκούρι του Deokbae

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το χρυσό τσεκούρι του Deokbae Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 35
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Deokbae ο οποίος θα σου ζητήσει να σκοτώσεις Βάρβαρους Στρατηγούς για να πάρεις το χαμένο Χρυσό Τσεκούρι του. Όταν το παραλάβεις επέστρεψε και πάλι στον Deokbae να του το παραδώσεις.
Άλλη πληροφορία
Το χρυσό τσεκούρι θα πρέπει να το βρεις εσύ, αγορασμένο τσεκούρι δεν θα γίνει δεκτό.