Το καλύτερο βιβλίο μαγειρικής

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Το καλύτερο βιβλίο μαγειρικής
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το καλύτερο βιβλίο μαγειρικής Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 12
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πας στον Octavio. Μετά στον Soon ,μετά πάλι στον Octavio ο οποίος θα σου ζητήσει να σκοτώσεις Γκρι Λύκους μέχρι να πάρεις
Background.png
Άντερα Λύκου.png
Άντερα Λύκου. Μόλις τα πάρεις θα πρέπει να επιστρέψεις στον Octavio για να ολοκληρωθεί η αποστολή.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Το καλύτερο βιβλίο μαγειρικής