Το Μαγεμένο Δάσος

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το Μαγεμένο Δάσος Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Θα βρεις το Μαγεμένο Δάσος κοντά στον Ναό των Οχάο. Να προσέχεις όταν θα εξερευνάς την περιοχή. Αυτή την στιγμή, αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή.