Τα Ακόντια

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Τα Ακόντια Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 30
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πας στην Ah-Yu η οποία θα σου ζητήσει να σκοτώσεις Βάρβαρους Τοξότες, Βάρβαρους Ακόλουθους, Βάρβαρους Στρατηγούς και Βάρβαρους Πεζικάριους μέχρι να λάβεις 3 Ακόντια του συζύγου. Όταν τα μαζέψεις, επέστρεψε στην Ah-Yu και παρέδωσε της τα για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Μην δίνεις σημασία στην παρόμοια εμφάνιση των ακοντίων αυτών με τα Shiriken