Σφραγίδα Μπάμπι

Σφραγίδα Μπάμπι

Εικόνες
Σφραγίδα Μπάμπι.png
Background.png
Σφραγίδα Μπάμπι.png
Περιγραφή
Σφραγίδα Μπάμπι
Λειτουργία

Με αυτή τη σφραγίδα μπορείτε να καλέσετε ένα Μπάμπι

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo


  • Μη εμπορεύσιμο αντικείμενο.
  • Διάρκεια Κατοικιδίου: 2 ώρες ή 20 ημέρες
  • Bonus Κατοικιδίου: +1500 HP και 15% αύξηση ζημιάς

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲