Σφαίρα Σκότους

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 90; STR: 13; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Σφαίρα Σκότους.png
1:
Σφαίρα Σκότους-M.png
Master 1:
Σφαίρα Σκότους-G.png
Grand Master 1:
Σφαίρα Σκότους-P.png
Perfect Master:
Δύναμη Επίθεσης Μαγείας 925-925 2505-2505 3628-3628 5137-5137
Χρόνος Φόρτωσης 24 24 24 24
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 91 190 260 355
Η ικανότητα ενισχύεται από:

ΙΝΤ (++), DEX(+), VIT (0/+)

In-Game Περιγραφή:

Μακρινή Επίθεση
Επίθεση σε Πολλαπλούς Στόχους

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Σφαίρα Σκότους
Master: Μπάλα του Σκότους
Grand Master: Σφαίρα της Κολάσεως
Perfect Master: Σφαίρα Σκότους

Κλάση Χαρακτήρα:

Sura

Τύπος Ικανότητας:

Μαγική Επίθεση

Επίδραση:

Ρίξε Σκοτεινές Σφαίρες για να κάνεις ζημιά στους εχθρούς.

links
Σφαίρα Σκότους πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Σφαίρα Σκότους σε δράση:

Σφαίρα Σκότους-Επίπεδα.jpg