Σκελετός Sura 2

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Σκελετός Sura 2
Σκελετός Sura 2
Εικόνα
Περιοχή

Σκελετός Sura 2.png

Flag neutral.png

Σπηλιά της Εξορίας:

150, 1340 / 1020, 985

Λειτουργεί ως
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
  • Ακόμα κι αν εμφανίζεται 2 φορές στον χάρτη, μόνο μία φορά μπορείτε να πάρετε σελίδες.


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Σκελετός Sura 2