Σεντούκι μαθητευόμενου

< Metin2Wiki < Σεντούκι μαθητευόμενου
Σεντούκι μαθητευόμενου GF.jpg

Το Σεντούκι μαθητευόμενου είναι ένα νέο στοιχείο που βοηθά στην αρχάριους.