Πρότυπο:Υποσελίδα

Αίσθηση

This template generates a reference under the heading of a specific page. (e.g. DeletedUsers/Pictures).

Χρήση

Standard

{{Υποσελίδα|[[Όνομα|Όνομα]]}}

Προαιρετικό

{{Υποσελίδα|[[Όνομα Σελίδας|Όνομα Σελίδας]]|Προαιρετικό1|Προαιρετικό2}}
Μπορείτε να δώσετε μέχρι και τρεις παραμέτρους (Προαιρετικό).