Πρότυπο:Αποστολή/LayoutV2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποστολή/LayoutV2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο {{{Επίπεδο}}}
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Καμία ή καμία καταχώρηση ακόμη
Βήματα για την ολοκλήρωση
Ακόμη καμία καταχώρηση.