Πρότυπο:Όπλο/LayoutV2

< Metin2Wiki < Όπλα < Όπλο/LayoutV2

Επίπεδο {{{Επίπεδο}}} {{{Τύπος}}}

Εικόνες
Πληροφορία

Καμία διαθέσιμη εικόνα

Τύπος δεν αναγνωρίζεται

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: {{{Υποδοχές}}} υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: {{{Άλλο}}}

Πηγή
{{{Πηγή}}}Βελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

{{{Costs0}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem0}}} {{{2ndUpgitem0}}}

{{{Costs1}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem1}}} {{{2ndUpgitem1}}}

{{{Costs2}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem2}}} {{{2ndUpgitem2}}}

{{{Costs3}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem3}}} {{{2ndUpgitem3}}}

{{{Costs4}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem4}}} {{{2ndUpgitem4}}}

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+0
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV0}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS0}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+1
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV1}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS1}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+2
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV2}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS2}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+3
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV3}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS3}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+4
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV4}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS4}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός

{{{Costs5}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem5}}} {{{2ndUpgitem5}}}

{{{Costs6}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem6}}} {{{2ndUpgitem6}}}

{{{Costs7}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem7}}} {{{2ndUpgitem7}}}

{{{Costs8}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem8}}} {{{2ndUpgitem8}}}

{{{Costs9}}}16px-Yang.png
{{{1stUpgitem9}}} {{{2ndUpgitem9}}}

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+5
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV5}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS5}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+6
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV6}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS6}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+7
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV7}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS7}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+8
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV8}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS8}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Όπλο/LayoutV2+9
Από Επ.: {{{Επίπεδο}}}
Αξία Επίθεσης {{{AV9}}}
Ταχύτητα Επίθεσης {{{AS9}}}
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός


< Metin2Wiki < Όπλα < Όπλο/LayoutV2