Ναός των Οχάο 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ναός των Οχάο 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Τα ιερά δέντρα τα οποία είναι ψυχικά δεμένα με τον παλιό ναό, πολιορκούνται από τέρατα. Σε παρακαλώ κάνε κάτι γι' αυτό το πρόβλημα.