Ναός του Σκότους

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ναός του Σκότους Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 60
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ο Soon χρειάζεται και πάλι νέα υλικά. Αυτή τη φορά χρειάζεται Φουλάρι του Ναού, Δόγμα του Ναού και Απόδοση Βιβλίου Ξορκιών. Σκοτώστε Ανω Εσώτερους Επικλητές ώστε να τα αποκτήσετε και έπειτα παραδώστε τα στον Soon για να λάβετε την ανταμοιβή σας.