Μωρό Azrael (χρυσό)

Μωρό Azrael (χρυσό)

Εικόνες
Μωρό Azrael (χρυσό).png
Background.png
Μωρό Azrael (χρυσό).png
Περιγραφή
Μωρό Azrael (χρυσό)
Λειτουργία

Με αυτή τη σφραγίδα μπορείτε να καλέσετε ένα Μωρό Αζραήλ(χρυσό)

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo


  • Μη εμπορεύσιμο αντικείμενο.
  • Διάρκεια Κατοικιδίου:200 ημέρες
  • Η αγορά του σας προσφέρει και 30 Συρρικνωμένα Κεφάλια .
  • Bonus Κατοικιδίου: +1500 HP και 15% αύξηση ζημιάς

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲