Μπλου Μπάρι (σφραγίδα)

Μπλου Μπάρι (σφραγίδα)

Εικόνες
Μπλου Μπάρι (σφραγίδα).png
Background.png
Μπλου Μπάρι (σφραγίδα).png
Περιγραφή
Μπλου Μπάρι (σφραγίδα)
Λειτουργία

Με αυτήν τη σφραγίδα καλείς τον Μπλου Μπάρι

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μη εμπορεύσιμο αντικείμενο
  • Διάρκεια Ιππεύσιμου: 7, 14, 28 ημέρες (μετρούνται κατά την ίππευση)
  • Bonus Ζώου Ιππασίας: +15% Δυνατό ενάντια σε Τέρατα , +1500 HP
  • Ιππεύσιμο: από το Επίπεδο 1

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲