Κτηματομεσίτης

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Κτηματομεσίτης
Κτηματομεσίτης
Εικόνα
Περιοχή

Κτηματομεσίτης.png

Flag yellow.png

Waryong:

73,363 / 86,67 / 103,131 / 112,114 / 115,386 / 120,276 / 143,63 / 157,352 / 160,148 / 224,352 / 224,393 / 271,393 / 272,350 / 324,350 / 351,401 / 380,354 / 384,275 / 401, 313

Flag blue.png

Pyungmoo:

61,913 / 69,956 / 97,333 / 127,375 / 135,307 / 181,968 / 201,908 / 622,683 / 643,1163 / 676,109 / 694,1172 / 694,1123 / 718,94 / 724,166 / 733,634 / 751,130 / 760,697 / 785,656 /

Flag red.png

Yongan:
Jungrang:

74,1100 / 92,1058 / 123,1100 / 184,373 / 187,459 / 215,416 / 217,115 / 249,477 / 250,151 / 273,384 / 291,124 / 571,111 / 586,53 / 624,67 / 676,94 / 829,183 / 922,219 / 958,252
92,361 / 99,310 / 106,210 / 111,146 / 117,406 / 159,432 / 164,210 / 176,171 / 214,431 / 251,245 / 259,405 / 292,210 / 294,288 / 333,257 / 343,408 / 370,369 / 376,442 / 412,411

Λειτουργεί ως
    • Από αυτόν, ο αρχηγός μιας συντεχνίας αγοράζει ένα οικόπεδο για τη συντεχνία του, εφόσον είναι διαθέσιμο προς πώληση.
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
Δεν χρειάζεται για καμία αποστολή
Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες διαθέσιμες


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Κτηματομεσίτης