Κεράτινο Τόξο

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Κεράτινο Τόξο

Επίπεδο 30 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Κεράτινο Τόξο.jpg
Background.pngBackground.png
Κεράτινο Τόξο.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:
    • Το Κεράτινο Τόξο έχει την Μέση Ζημιά και την Ζημιά Ικανοτήτων,οι οποίες καταλαμβάνουν 2 bonus(συνήθως το ένα είναι θετικό και το άλλο αρνητικό).
    • Η τιμή της Μέσης Ζημιάς του Κεράτινου Τόξου αυξάνει την τιμή της ζημιάς του κανονικού χτυπήματος,έτσι χρησιμοποιείται συνήθως από άλογο ή στο έδαφος με κανονικά χτυπήματα..
    • Η τιμή της Ζημιάς Ικανότητας του Κεράτινου Τόξου αυξάνει την τιμή της ζημιάς των ικανοτήτων,έτσι χρησιμοποιείται συνήθως από το έδαφος με την χρήση ικανοτήτων..
    • Το Κεράτινο τόξο δεν χρειάζεται αντικείμενα για την αναβάθμιση,μόνο yang.
ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

3.00016px-Yang.png

6.00016px-Yang.png

12.00016px-Yang.png

25.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+0
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 85-178
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+1
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 92-185
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+2
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 98-191
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+3
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 105-198
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+4
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 111-204
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα

40.00016px-Yang.png

60.00016px-Yang.png

90.00016px-Yang.png

120.00016px-Yang.png

150.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+5
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 120-213
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+6
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 129-222
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+7
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 140-233
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+8
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 151-244
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κεράτινο Τόξο+9
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 164-257
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Κεράτινο Τόξο