Καταραμένος Στρατηγός Λευκού Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμένος Στρατηγός Λευκού Όρκου
Καταραμένος Στρατηγός Λευκού Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καταραμένος Στρατηγός Λευκού Όρκου.png

Επίπεδο
25
Στάδιο
3
EXP
1452
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Jayang Bakra Bokjung< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμένος Στρατηγός Λευκού Όρκου