Ικανότητες Συντεχνιών

< Metin2Wiki < Ικανότητες Συντεχνιών
Παράθυρο:Ικανότητα Συντεχνίας

Οι Ικανότητες Συντεχνιών είναι ικανότητες που ενεργοποιούνται μόνο κατά την διάρκεια ενός πολέμου μεταξύ συντεχνιών και παρέχουν τα ανάλογα προνόμια σε όλα τα μέλη της συντεχνίας.

Ο αρχηγός της συντεχνίας είναι εκείνος που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες αυτές και να ενεργοποιήσει τα αποτελέσματά τους για όλα τα μέλη εκτός και αν δεν αποδώσει την εγκεκριμένη ιδιότητα για την ενεργοποίηση.

Καθώς η συντεχνία ανεβαίνει επίπεδα, χάρη στις δωρεές που κάνουν τα μέλη της, μπορεί να διανείμει μέχρι και 19 πόντους δεξιοτήτων. Όμως θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή στις ικανότητες καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής.

Οι ικανότητες των συντεχνιών είναι οι εξής:

Ικανότητες Συντεχνίας
(Φόρτωση)
Bonus Επίπεδο
1 2 3 4 5 6 7
Αίμα του Δράκου Θεού.png
Αίμα του Δράκου Θεού
(Χρόνος Φόρτωσης: 600s)
Μέγ. HP +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Ευλογία του Δράκου Θεού.png
Ευλογία του Δράκου Θεού
(Χρόνος Φόρτωσης: 600s)
Μέγ. SP +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Ιερή Πανοπλία.png
Ιερή Πανοπλία
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Άμυνα +1,4% +2,9% +4,3% +5,7% +7,1% +8,5% +10%
Επιτάγχυση.png
Επιτάχυνση
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Ταχύτητα Επίθεσης και Ταχύτητα Κίνησης +4,3% +8,6% +12,9% +17,2% +21,5% +25,7% +30%
Οργή του Δράκου Θεού.png
Οργή του Δράκου Θεού
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Ενίσχυση Ρίψης.png
Ενίσχυση Ρίψης
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Ταχύτητα Μαγείας +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Δρακοφάντασμα για την ενεργοποίηση: 171 192 214 235 257 278 300

Άλλες Πληροφορίες

  • Κάθε φορά που ενεργοποιούνται οι ικανότητες καταναλώνουν ένα ορισμένο ποσό Δρακοφαντάσματος
  • Το μέγιστο επίπεδο για κάθε ικανότητα είναι το 7.
  • Οι ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε χάρτη αρκεί να βρίσκεται σε πόλεμο συντεχνιών η εκάστοστε συντεχνία.
  • Μπορούν να ενεργοποιηθούν από κάθε μέλος, η αποτελεσματικότητά τους όμως εξαρτάται από το αν το μέλος έχει ενεργοποιηθεί στην συντεχνία.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲