Η πορσελάνη Celadon

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η πορσελάνη Celadon Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 53
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Η αποστολή ξεκινά από τον Yonah. Χρειάζεστε Άμμο Ερήμου από τους Παράνομους της Ερήμου, Μετάλλευμα Κρύσταλλου αλλά και Αίμα Πιθήκου από τους Ανω Πέτρινους Πίθηκους και τους Ανω Χρυσούς Πίθηκους οι οποίοι βρίσκονται στην Δύσκολη Κατακόμβη των Πιθήκων. Αφού έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα υλικά μπορείτε να τα παραδώσετε στον Yonah για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Σκοτώστε τους σπάνιους "Παράνομους της Ερήμου". Μην μπερδέψετε αυτούς με τους "Δυνατούς Παράνομους της Ερήμου" Συμβουλή: Από τα Metin Της Σκιάς μπορεί να βγουν αρκετοί Παράνομοι της Ερήμου.