Η αράχνη με την καμπάνα

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η αράχνη με την καμπάνα Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 37
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πας στην Yu-Rang η οποία μας λέει ότι ο Taurean ισχυρίζεται πως μια καμπάνα έχει κρεμαστεί σε μια αράχνη. Θα πρέπει λοιπόν να πας στην Έρημο και να σκοτώσεις Μικρές Αράχνες. Η αποστολή όμως τώρα αλλάζει. Θα πρέπει να ξαναπάς στον Taurean για να μάθεις οτι η καμπάνα τελικά δεν καρφώθηκε. Ρωτά αν μπορείς να την καρφώσεις έτσι ώστε να πας στην Έρημο και να σκοτώσεις και άλλες αράχνες. Όταν την καρφώσεις επέστρεψε στην Yu-Rang και μετά στον Taurean για να πάρεις την ανταμοιβή σου.
Άλλη πληροφορία
Αν κάποιος δεν αναλάβει να καρφώσει την καμπάνα σε μια αράχνη η αποστολή δίνει μόνο 350.000 EXP
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή έχει χρονικό όριο τα 30 λεπτά.