Η Τελευταία Σελίδα

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Τελευταία Σελίδα Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 55
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά αφού παραλάβετε την αποστολή θα πρέπει να σκοτώσετε Εφιάλτες μέχρι η αποστολή να αλλάξει. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο Μνημείο Gum, για να παραλάβετε τη σελίδα και έπειτα πηγαίνετε στον Uriel.