Η Επιστολή Γκνολλ Ι

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Επιστολή Γκνολλ Ι Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 90
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur. Σκότωσε Στρατηγούς Γκνολλ μέχρι να συλλέξεις την Επιστολή Γκνολλ. Επέστρεψε στον Ναύαρχο Angmur την επιστολή για να λάβεις την ανταμοιβή σου.