Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Εικόνες
Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης.png
Background.png
Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης.png
Περιγραφή
Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης
Λειτουργία

Με την επιτυχή ανάγνωση αυτού του βιβλίου σας δίνεται ένας πόντος ο οποίος μπορεί να κατανεμηθεί στις ιππευτικές ικανότητες του Στρατιωτικού Άλογου

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μπορεί να διαβαστεί από Επίπεδο 50
  • Για την ανάγνωση των βιβλίων δεν απαιτείται η κατοχή στρατιωτικού αλόγου, όμως απαιτείται για την χρήση των ιππευτικών ικανοτήτων.
  • Ο τρόπος αύξησης των επιπέδων είναι: 1->2: 1 βιβλίο, 2->3: 1 βιβλίο κοκ.
  • Όταν όλες οι ιππευτικές ικανότητες φτάσει στο επίπεδο Μ1, η ανάγνωση ολοκληρώνεται.
  • Αν αποτύχει η ανάγνωση ενός βιβλίου, το επόμενο μπορεί να διαβαστεί αμέσως.
  • Αν επιτύχει η ανάγνωση ενός βιβλίου τότε για την επόμενη ανάγνωση πρέπει να περάσουν περίπου 24 ώρες.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲