Δυνατό Φάντασμα Φλόγας

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δυνατό Φάντασμα Φλόγας
Δυνατό Φάντασμα Φλόγας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Δυνατό Φάντασμα Φλόγας.png

Επίπεδο
69
Στάδιο
2
EXP
698
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Φωτιάς

Μαγική Αντίσταση

Μη διαθέσιμες
Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Δεν υπάρχουν αλλα ριξίματα απο αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δυνατό Φάντασμα Φλόγας