Δηλητηριασμέν. στρατιώτ.

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Δηλητηριασμέν. στρατιώτ.
Δηλητηριασμέν. στρατιώτ.
Εικόνα
Περιοχή

Δηλητηριασμέν. στρατιώτ..png

Flag neutral.png

Ναός Hwang:

505, 446

Λειτουργεί ως
    • Χρήσιμος για τη διεξαγωγή αποστολής
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες διαθέσιμες


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Δηλητηριασμέν. στρατιώτ.