Δειλός Μαχητής Λ. Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δειλός Μαχητής Λ. Όρκου
Δειλός Μαχητής Λ. Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Δειλός Μαχητής Λ. Όρκου.png

Επίπεδο
18
Στάδιο
2
EXP
256
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus στοιχείου

Μαγική Αντίσταση

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Βρίσκονται πάντα σε ομάδες των τριών.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Joan Pyungmoo


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δειλός Μαχητής Λ. Όρκου