Γουργουρ

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Γουργουρ Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 42
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Η αποστολή ξεκινά με την αποδοχή της από τον Octavio. Αυτός θα σε στείλει στον Ψαρά και έπειτα θα χρειαστεί να πας στον Yonah και τον Σιδερά ο οποίος και θα ζητήσει να του πας 20 Λίθους Διαμαντιού. Αφού τους βρεις (σκάβοντας ή αγοράζοντάς τους από άλλους παίκτες) θα τους πας πίσως στον Σιδερά και θα περιμένεις 24 ώρες μέχρι να σου δώσει τις 2 Διαμαντένιες Φαλαινολόγχες που πρέπει να παραδώσεις στον Ψαρά για να ολοκληρωθεί η αποστολή σου.
Άλλη πληροφορία
Αργότερα το όνομα αυτής της αποστολής θα λέγεται Άγρια θαλάσσια τέρατα.