Βρες το Χρυσό Τσεκούρι

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βρες το Χρυσό Τσεκούρι Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 16
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πήγαινε στον Σιδερά. Εκείνος θα σου ζητήσει να σκοτώσεις Πολεμιστές Λευκού Όρκου ώστε να βρεις το Χρυσό Τσεκούρι του, το οποίο και πρέπει να του επιστρέψεις για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Είναι τυχαίο πόσους Στρατιώτες Λευκού Όρκου θα χρειαστεί να σκοτώσεις μέχρι να πάρεις το τσεκούρι.