Βρές τον Soon

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βρές τον Soon Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 10
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
  • 7.000 EXP
  • 10.000 Yang (Είτε προδώσετε είτε καλύψετε τον Soon)
Βήματα για την ολοκλήρωση
  • Ένα βέλος αναβοσβήνει στην Aranyo
  • Πηγαίνετε στον Soon
  • Καλύψτε ή προδώστε τον Soon
  • Πηγαίνετε στην Aranyo
Λύση
Αρχικά πηγαίνετε στην Aranyo, η οποία θα σας ζητήσει να βρείτε τον Soon. Στη συνέχεια πηγαίνετε στον Soon, και αποφασίστε αν θα τον καλύψετε ή θα τον προδώσετε. Τέλος πηγαίνετε πίσω στην Aranyo ώστε να ολοκληρώσετε την αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Είτε καλύψετε είτε προδώσετε τον Soon δεν θα επηρεαστεί η ανταμοιβή σας.