Βοήθεια για τον Soon

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βοήθεια για τον Soon Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 10
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
  • Ένα βέλος αναβοσβήνει στον Soon
  • Πηγαίνετε στον Uriel
  • Πηγαίνετε στον Soon ("Πουλιών, Τριπλή, Υδάτων, Natulcien")
Λύση
Αρχικά πηγαίνετε στον Soon, ο οποίος θέλει να μάθει για τον Uriel και την δύναμη των τεσσάρων θεμάτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να πάτε στον Uriel και να τον ρωτήσετε. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάτε πίσω στο Soon και να του ανακοινώσετε την απάντηση του Uriel η οποία είναι "Βεντάλια των Πουλιών, Τριπλή Βεντάλια, Βεντάλια των Υδάτων, Βεντάλια Natulcien".
Άλλη πληροφορία
Ο Soon θα σας υποδείξει 3 πιθανές απαντήσεις από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή. Επομένως όταν πάτε στον Uriel θα πρέπει να θυμάστε την σειρά των θεμάτων που θα σας δώσει στην απάντηση καθώς έπειτα μόνο μια από τις επιλογές θα είναι η σωστή και θα πρέπει να την βρείτε.