Βοήθεια για τον Αποθηκάριο

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βοήθεια για τον Αποθηκάριο Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 30
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Μέρος Πρώτο :

Μέρος Δεύτερο:

Μέρος Τρίτο

Λύση
Παίρνεις την αποστολή από τον Αποθηκάριο. Έχει τρία μέρη,η ολοκλήρωση του κάθε ενός σου δίνει διαφορετική ανταμοιβή και έπειτα σε αφήνει να συνεχίσεις στο επόμενο. Στο πρώτο σου ζητάει να σκοτώσεις τον Αρχηγό Ορκ. Στο δεύτερο 5 Γκόλεμ των Πάγων. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος θέλει να σκοτώσεις τον Κύριο των Πιθήκων. Έπειτα επιστρέφεις στον Αποθηκάριο και η αποστολή ολοκληρώνεται.