Βήμα 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βήμα 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 103
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Λύση
Πήγαινε στον Yak-Hwan. Θα σου ζητήσει να πας στο Φρούριο Κοκκινοδράκων και να σκοτώσεις 50 Πυρακτωμ. Βασιλείς Φλόγ, 50 Πυρακτωμέν. Φλογογένης, 50 Γκόλεμ πυρακτωμ. Φλόγας, 50 Στρατηγ. πυρακτ. φλόγας και 50 Πρίγκ. πυρακτ. φλόγας. Επέστρεψε στον Yak-Hwan μόλις το κάνεις για την παραλαβή της ανταμοιβής σου.