Βέλος Μπαμπού

< Metin2Wiki < Όπλα < Βέλος Μπαμπού

Όπλα: Βέλος Μπαμπού

Βέλος Μπαμπού.png

Απαιτούμενο επίπεδο:
10

Πηγή:
Τοξότης Λευκού Όρκου, Βάρβαρος Τοξότης, Τοξότης Μαύρης Πτέρυγας, Δειλός Τοξότης Λ. Όρκου

Κλάση:
Ninja

Άλλα:
Γίνεται drop σε πακέτο των 30 και των 50 βελών

Ποσότητα - Τιμές:
Δεν είναι διαθέσιμη

Αξία Επίθεσης:
10

Αξία Μαγικής Επίθεσης:
2