Βάδισμα Φτερού

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 99 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 40; STR: 90; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Βάδισμα Φτερού.png
1:
Βάδισμα Φτερού-M.png
Master 1:
Βάδισμα Φτερού-G.png
Grand Master 1:
Βάδισμα Φτερού-P.png
Perfect Master:
Ταχύτητα Κίνησης +3 +30 +49 +75
Χρόνος Φόρτωσης 31 45 54 67
Διάρκεια 16 30 39 52
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 32 50 62 80
Η ικανότητα ενισχύεται από:

Ευκινησία (++), Δύναμη (+)

In-Game Περιγραφή:

Αυξάνεται η Ταχύτητα Κίνησης.

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Βάδισμα Φτερού
Master: Βάδισμα Ανέμου
Grand Master: Ταχύτητα θεού
Perfect Master: Βάδισμα Φτερού

Κλάση Χαρακτήρα:

Ninja Τοξοβολίας

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση ιδίου χαρακτήρα

Επίδραση:

Ελάφρυνε το σώμα σου,για να αυξήσεις την ταχύτητα κινησής σου.

Βάδισμα Φτερού πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Βάδισμα Φτερού σε δράση:

Βάδισμα Φτερού-Επίπεδα.jpg

Κατηγορία:Ικανότητες