Αύρα του Σπαθιού

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 99 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 40; STR: 90; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Αύρα του Σπαθιού.png
1:
Αύρα του Σπαθιού-M.png
Master 1:
Αύρα του Σπαθιού-G.png
Grand Master 1:
Αύρα του Σπαθιού-P.png
Perfect Master:
Αξία Επίθεσης +24 +243 +399 +608
Χρόνος Φόρτωσης 35 58 74 95
Διάρκεια 32 55 71 92
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 110 200 264 350
Η ικανότητα ενισχύεται από:

Δύναμη (++)

In-Game Περιγραφή:

Αυξάνει την επίθεση

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Αύρα του Σπαθιού
Master: Πνεύμα Σπαθιού
Grand Master: Φάντασμα Σπαθιού
Perfect Master: Αύρα του Σπαθιού

Κλάση Χαρακτήρα:

Πολεμιστές Σώματος

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση ιδίου χαρακτήρα

Επίδραση:

Αυξάνει την επίθεση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Αύρα του Σπαθιού πρακτικά:

ΑΥΡΑ0.gif ΑΥΡΑΜ.gif ΑΥΡΑG.gif ΑΥΡΑP.gif

Αύρα του Σπαθιού σε δράση:

Αύρα του Σπαθιού-Επίπεδα.jpg