Αρένα Μονομαχιών

Αρένα Μονομαχιών-Panorama.jpg


Flag neutral.png Αρένα Μονομαχιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Αρένα Μονομαχιών είναι προσβάσιμη από τον Yu-Hwan.

Ένας παίκτης επιλέγει από το παράθυρο διαλόγου την φράση Ξεκίνα αγώνα κατάρτισης. Έπειτα, πληκτρολογεί το όνομα του αντιπάλου του. Αν δεχθεί την πρόκληση ο αντίπαλος, μεταφέρονται και οι δύο σε έναν χάρτη ο οποίος αποτελείται από τέσσερις αρένες μάχης. Η μονομαχία τελειώνει όταν ο ένας αντίπαλος σκοτώσει τον άλλο τρεις φορές. Κατά την διάρκεια της μονομαχίας δεν είναι δυνατή η χρήση φίλτρων.
Η διαφορά επιπέδου ανάμεσα στους δύο αντιπάλους δεν πρέπει αν υπερβαίνει τα 15 επίπεδα.

Διαδραστικός Χάρτης

Αρένα Μονομαχιών.jpg

Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες Metins σε αυτόν τον χάρτη
NPC's
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα NPC's σε αυτό το χάρτη
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα Τέρατα σε αυτό το χάρτη
Δεν υπάρχουν Αρχηγοί σε αυτό το χάρτη
Φλέβες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες Φλέβες σε αυτό το χάρτη


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για τα τέρατα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.