Απόκρυψη

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 99 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 40; STR: 90; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Απόκρυψη.png
1:
Απόκρυψη-M.png
Master 1:
Απόκρυψη-G.png
Grand Master 1:
Απόκρυψη-P.png
Perfect Master:
Bonus Ζημιάς Ενέδρας 2% 25% 41% 62%
Χρόνος Φόρτωσης 60 60 60 60
Διάρκεια 16 30 39 52
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 33 60 79 105
Η ικανότητα ενισχύεται από:

---

In-Game Περιγραφή:

Σταματάει την Επίθεση όταν χρησιμοποιείται

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Απόκρυψη
Master: Αθόρυβο Βάδισμα
Grand Master: Παράλλαξη
Perfect Master: Απόκρυψη

Κλάση Χαρακτήρα:

Ninja Στιλέτου

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση ιδίου χαρακτήρα

Επίδραση:

Κρύβεσαι

Απόκρυψη πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Απόκρυψη σε δράση:

Απόκρυψη-Επίπεδα.jpg