Αποκωδικοποίηση Επιστολής Κοκκινοκλεφτών

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Αποκωδικοποίηση Επιστολής Κοκκινοκλεφτών
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποκωδικοποίηση Επιστολής Κοκκινοκλεφτών Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 92
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Yon-I-Walker. Χρειάζεται 10 Λέπια Όιν τα οποία θα βρεις σκοτώνοντας τον Στρατηγό Κάππα και τον Τρίτωνα. Επέστρεψε στον Yon-I-Walker μόλις τα συλλέξεις για να λάβεις την ανταμοιβή σου.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Αποκωδικοποίηση Επιστολής Κοκκινοκλεφτών