Αξίνα

Αξίνα

Εικόνες
Αξίνα.png
Background.png
Background.png
Αξίνα.png
Περιγραφή
Αξίνα
Λειτουργία

Απαιτείται για την εξόρυξη ενός μεταλλεύματος.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
  • Μπορεί να αγοραστεί για 80.000 Yang από τον Deokbae.
  • Μπορεί να αναβαθμιστεί στον Deokbae.
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μπορεί να εξοπλιστεί από επίπεδο 30.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲