Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Torrent patcher

Could not unzip file. Error occured while downloading (URL...)

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν τρέχει άλλο παράθυρο Metin ταυτόχρονα. Κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή για σιγουριά.
2. Όλοι οι φάκελοι του metin πρέπει να βρίσκονται στην λίστα εξαιρέσεων του anti-virus και του firewall.
3. Απενεργοποιείστε την κατάργηση εκτέλεσης προγραμμάτων αν τρέχετε windows 7 ή vista.

url/metin2torrent.config.xml error code 2

1. Αυτό το πρόβλημα δημιουργείτε από την έλλειψη σύνδεσης στο Internet.
2. Αν υπάρχει σύνδεση στο Ιnternet, υπάρχει πιθανότητα κάτι να εμποδίζει την πρόσβαση του Metin στο Internet. Βεβαιωθείτε ότι το metin είναι στην λίστα εξαιρέσεων του anti-virus και του firewall.
3. Απενεργοποιείστε την κατάργηση εκτέλεσης προγραμμάτων αν τρέχετε windows 7 ή vista.
4. Απενεργοποιείστε την "Εργασία χωρίς σύνδεση" στον Internet Explorer.

Πρόβλημα Gameguard


GameGuard.jpg
GameGuard

Πρόβλημα εκκίνησης παιχνιδιού

Metin2.CREATE_NO_APPROPRIATE_DEVICE

1. Κλείστε όλες τις διεργασίες που αφορούν το Metin.Κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας. Τρέξτε ξανά το παιχνίδι.
2. Ενημερώστε τον driver της κάρτας γραφικών.
3. Για κάρτα γραφικών NVIDIA: Ανοίξτε το NVIDIA control panel. Στο σημείο "Ανάλυση" απενεργοποιείστε την επιλογή "Show only TV resolutions".
3. Για κάρτα γραφικών AMD : Ανοίξτε το AMD Catalyst Control Center. Στο σημείο "Ιδιότητες (VGA)" (βρίσκεται κάτω από το "Επιφάνειες εργασίας και οθόνες" > "Οι οθόνες μου VGA") απενεργοποιείστε την επιλογή "Show only TV resolutions".

System does not support 3D graphics

Αυτό το μήνυμα παρουσιάζεται ως εξής: "Sorry, Your System does not support 3D graphics, please check your hardware and system configuration then try again."
1. Κλείστε όλες τις διεργασίες που αφορούν το Metin.Κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας. Τρέξτε ξανά το παιχνίδι.
2. Ενημερώστε τον driver της κάρτας γραφικών.
3. Ενημερώστε το DirectX.

Cannot find python27.dll

Πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

Πρόβλημα εντός παιχνιδιού

Δεν εμφανίζονται τα σήματα των συντεχνιών

Κλείστε όλες τις διεργασίες που αφορούν το Metin.Κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας.
Πηγαίνετε στον φάκελο Metin2, βρείτε τον φάκελο "mark" και διαγράψτε τα περιεχόμενά του.
Τρέξτε το παιχνίδι. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα εκτελέστε τις παραπάνω οδηγίες ξανά.