Αντιμετώπιση Αρνητικών Επιπτώσεων

Η Αντιμετώπιση Αρνητικών Επιπτώσεων είναι ένα μπόνους, το οποίο σας επιτρέπει να αφαιρέσετε οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση για τους χαρακτήρες, εκτός από την Ακύρωση Μαγείας. Δεν αφαιρεί τα ευεργετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από buff και τα παρόμοια.

Οι θεραπεύσιμες αρνητικές κατάστασεις έχουν ως εξής:

Το μπόνους είναι παρών μόνο στην ικανότητα Γιατρειά και στην Πέρκα.

Υπάρχουν Όπλα που έχουν αυτό το μπόνους, είτε ως βασικό είτε ως επιπλέον..

Στην Γιατρειά, η πιθανότητα θεραπείας αρνητικών επιπτώσεων είναι μέχρι και 120% για την P, ενώ είναι 100% σταθερό για Πέρκα.

Η ενεργοποίηση αυτού του μπόνους δεν έχει κινούμενα γραφικά οποιουδήποτε είδους.