Αντίσταση στην αιμορραγία

Το Μπόνους Αντίσταση στην αιμορραγία μειώνει τη βλάβη που προκαλείται από Αιμορραγία. Αυτό σημαίνει ότι αν συνήθως η αιμορραγία προκαλεί ζημιά Χ και έχετε μια αντίσταση ίση με το Υ, θα αφαιρέσει X * (100-2Y)%.

Δεν μειώνεται η πιθανότητα για αιμορραγία του χαρακτήρα.

Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους

Επίπεδο Μπόνους

Ποσοστά Αντίστασης στην αιμορραγία
1%
2%
3%
4%
5%