Ανακατασκευάζοντας το οχυρό

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Ανακατασκευάζοντας το οχυρό
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ανακατασκευάζοντας το οχυρό Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 98
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur. Θα σου ζητήσει να σκοτώσεις Πολεμιστές Καβούρια, Σκοπευτές Σκορπιούς, Στρατιώτες Γαρίδα, Διαβολικούς ερημίτες, Θωρακισμένα καβούρια, Βασιλιά Κάβουρα και Στρατηγούς Αστακούς μέχρι να συλλέξεις 100
Background.png
Οστρακοκαύκαλο.png
Οστρακοκαύκαλα. Επέστρεψε στον Ναύαρχο Angmur με τα οστρακοκαύκαλα για την ολοκλήρωση της αποστολής σου.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Ανακατασκευάζοντας το οχυρό