Αγριόχοιρος (Επίπεδο 30)

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγριόχοιρος (Επίπεδο 30)
Αγριόχοιρος (Επίπεδο 30)
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αγριόχοιρος (Επίπεδο 30).png

Επίπεδο
30
Στάδιο
1
EXP
1100
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Μη διαθέσιμες
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Δεν υπάρχουν αλλα ριξίματα απο αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες



< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγριόχοιρος (Επίπεδο 30)