Ένα γράμμα από τον Σιδερά

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ένα γράμμα από τον Σιδερά Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 9
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πηγαίνετε στον Σιδερά ώστε να πάρετε το Γράμμα για Οπλουργό και στη συνέχεια πηγαίνετε στον Deokbae. Έπειτα μπορείτε να γυρίσετε στον Σιδερά,ενώ δεν έχει καμία σημασία αν θα πάτε σε αυτόν που είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο χωριό.
Άλλη πληροφορία
Ο δρόμος για τον Deokbae είναι ευρύς καθώς αυτός βρίσκεται στο Δεύτερο Χωριό. Τα τέρατα εκεί είναι ακατάλληλα για έναν παίκτη του επιπέδου 9 σε κανονική περίπτωση και γι'αυτό αν κάποιος δεν αυξήσει το επίπεδο του θα είναι δύσκολο να φτάσει εκεί,χωρίς βέβαια να είναι αναγκαίο το να ανέβει επίπεδα. Αν όμως αποφασίσει να το κάνει μπορεί να γλυτώσει χρόνο δεχόμενος την βοήθεια άλλων παικτών στο exp. Τότε θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να φτάσει στο Δεύτερο Χωριό και να τον συναντήσει.