Χρυσόκλωστα παπούτσια

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Χρυσόκλωστα παπούτσια
Χρυσόκλωστα παπούτσια
Εικόνες
Πληροφορίες
Χρυσόκλωστα παπούτσια.png
Background.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια.png
Επίπεδο
23

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμα σε NPC

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+0
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+1
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+2
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+3
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+4
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Τίγρης.png

45.00016px-Yang.png
2x Κουβάρι.png

75.00016px-Yang.png
1x Ξεθωριασμένη Στολή+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+5
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+6
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+7
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+8
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσόκλωστα παπούτσια+9
Από Επίπεδο: 23
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Ανέμου 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Χρυσόκλωστα παπούτσια