Χάλκινα Σκουλαρίκια

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Χάλκινα Σκουλαρίκια
Χάλκινα Σκουλαρίκια
Εικόνες
Πληροφορίες
Χάλκινα Σκουλαρίκια.png
Background.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια.png
Επίπεδο
8
Ορυκτό
Background.png
Χαλκός.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Χαλκός.png Χαλκός για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+0
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+1
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+2
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+3
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+4
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Κύστη Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας+.png

70.00016px-Yang.png
1x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+5
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +6
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+6
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +7
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+7
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +8
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+8
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +9
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινα Σκουλαρίκια+9
Από Επίπεδο: 8
Δύναμη +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Δύναμη +2


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Χάλκινα Σκουλαρίκια