Φυλάκιο του Nemere 1

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Φυλάκιο του Nemere 1 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Στείλαμε πολεμιστές στο Φυλάκιο του Nemere, για να νικήσουν τα τέρατα εκεί. Θα χρειαστούν όμως την υποστήριξή σου. Σε παρακαλώ, ξεκίνα αμέσως.